Privacyverklaring Van Sluijsdam Consultancy

Van Sluijsdam Consultancy respecteert de privacy van alle gebruikers van de verschillende faciliteiten die de onderneming biedt. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

1.  Verzamelen van persoonsgegevens
Wanneer personen gebruik maken van marketingadvies, consultancy, interim werk of andere marketing gerelateerde werkzaamheden en het downloaden van een e-book of andere waardevolle informatie verschaft door Van Sluijsdam Consultancy, vraagt Van Sluijsdam Consultancy om persoonsgegevens zoals naam, bedrijfsnaam, adresgegevens en het e-mailadres. Deze worden in eerste instantie gebruikt voor de facturatie indien er een overeenkomst wordt gesloten.

Van een ‘overeenkomst’ is sprake als er betaalde diensten geleverd worden en hiervoor een factuur verstuurd wordt. Daarnaast worden de persoonsgegevens bewaard in de klantenadministratie.

Alle aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een zorgvuldige wijze.


2.  Verwerken van persoonsgegevens
2.1  Zonder overeenkomst
Van Sluijsdam Consultancy legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast wanneer personen aangeven interesse te hebben om gebruik te maken van onze faciliteiten.

a)  Per e-mail: als geïnteresseerden een e-mail sturen voor meer informatie en of een afspraak willen maken voor een nadere kennismaking/proefwerkdag.
b)  Per telefoon: als geïnteresseerden bellen voor meer informatie en of een afspraak willen maken voor een nadere kennismaking.

Wanneer er nog geen sprake is van een overeenkomst dan kunnen de beschikbare gegevens gebruikt worden om de persoon na verloop van tijd opnieuw te benaderen voor acquisitie. Dit gebeurt alleen als de persoon heeft aangegeven dat zij interesse heeft.


2.2 Met overeenkomst
Wanneer een persoon een overeenkomst sluit met van Sluijsdam Consultancy voor het afnemen van een van haar diensten, dan worden de persoonsgegevens vastgelegd voor:

a)  de facturatie van de afgenomen diensten.
b)  de klantenadministratie ten behoeve van een juiste verwerking van de afgenomen diensten.

Van Sluijsdam Consultancy geeft de aan haar verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Het verstrekken van persoonsgegevens betreft het bevorderen van netwerken en business.

Klanten kunnen op elk gewenst moment hun gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden en of systemen van Van Sluijsdam Consultancy. Voor de facturatie kan dit alleen plaatsvinden als er geen verdere betalingen uitstaan. Tot een maand na de laatste facturatie kunnen de persoonsgegevens van de klant in het factuursysteem blijven staan, na verzoek tot verwijdering.

Voor de verwijdering van persoonsgegevens uit de bestanden van Van Sluijsdam Consultancy, kan er schriftelijk contact worden opgenomen via info@vansluijsdam.com of via Van Sluijsdam Consultancy, noordendijk 89-22, 3311RM Dordrecht.


2.3 Het e-mailadres
Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt
a)  Voor het toesturen van facturen 
b)  Om informatie op te vragen indien nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening
c)  Om informatie toe te sturen over wijzigingen in de dienstverlening
d)  Om algemene informatie over activiteiten die gaan plaatsvinden toe te sturen

Verwijderen van het e-mailadres kan pas plaatsvinden nadat de dienstverlening in zijn geheel gestopt is en er verder geen correspondentie meer nodig is ter afhandeling hiervan.


2.4 Bewaartermijn gegevens
Van Sluijsdam Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of gebruikt, nodig wordt geacht tot maximaal een jaar nadat de klant gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening. Gekoppelde gegevens over gebruik van de verschillende faciliteiten worden geanonimiseerd ten behoeve van de onderzoek over de verbetering van de dienstverlening.


2.5 Beveiliging gegevens
Alle gegevens die aan Van Sluijsdam Consultancy worden verstrekt, worden opgeslagen in online beveiligde systemen van derden ten behoeve van de dienstverlening. Deze systemen zijn voor Van Sluijsdam Consultancy middels een persoonlijke inlognaam en wachtwoord toegankelijk. Van Sluijsdam Consultancy draagt er zorg voor dat ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Van Sluijsdam Consultancy maakt gebruik van de volgende online systemen:
–  Dropbox (overige data)
–  Money Bird (boekhouding) 
–  Factuursturen (boekhouding)

Alle dienstverleners hierboven hebben conform de AVG (GDPR) hun systemen en voorwaarden aangepast per 25 mei 2018.


2.6 Cookies
Op de website van Van Sluijsdam Consultancy, maakt Van Sluijsdam Consultancy  gebruik van cookies voor Google Analytics. Hiervoor is er een bewerkersovereenkomst gesloten met Google.

Het laatste octet van het IP adres is gemaskeerd en tevens is ‘gegevens delen’ voor beide websites uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Deze cookies helpen Van Sluijsdam Consultancy om de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

Deze cookies analyseren (anoniem) het surfgedrag en worden veelal gebruikt om het bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Met hulp van deze cookies zorgt Van Sluijsdam Consultancy dat er blijvend relevante content op haar site getoond wordt.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen.

Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen. Google combineert het IP-adres van de bezoeker niet met andere gegevens waarover Google beschikt.

Gegevens die we met Google Analytics verzamelen, verwerken en opslaan, zijn beveiligd en blijven vertrouwelijk. Deze gegevens worden gebruikt om de Google Analytics-service te onderhouden en beveiligen en om essentiële systeembewerkingen uit te voeren. Daarnaast worden deze gegevens in zeldzame gevallen, zoals is beschreven in het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) van Google Analytics, voor juridische kwesties gebruikt.

Naast het weigeren of verwijderen van cookies via de browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) kan je ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in de browser. Hiermee voorkom je dat Google Analytics informatie over jouw websitebezoeken verzamelt.

Door het weigeren van cookies kan het voorkomen dat bepaalde functies op de website niet meer werken.

Good Place 2 Work bewaart de gegevens van websitebezoeken in haar Google Analytics account niet langer dan 14 maanden.


2.7 Privacybeleid Van Sluijsdam Consultancy
Van Sluijsdam Consultancy vindt het belangrijk om volgens de wettelijke richtlijnen te werken en zal waar nodig ook haar gebruikers ondersteunen in het beschermen van vertrouwelijke informatie en persoonlijke informatie.

Wanneer vertrouwelijke informatie op kantoor gevonden wordt (zoals achtergelaten printafdrukken) en de eigenaar van deze informatie kan worden vastgesteld, dan wordt deze informatie in een afgesloten envelop bewaard en aan de eigenaar teruggegeven.

Indien de eigenaar van de informatie niet kan worden vastgesteld, dan wordt de informatie vernietigd.